Olağan Genel Kurul ve Askıya Çıkış İlanı

DEĞERLİ ÜYELER,

Odamızın olağan genel kurul toplantısı aşağıdaki gündem maddeleriyle 28/03/2018 tarihinde saat 11:00’de AKTAŞ DÜĞÜN SALONU/SALON-1 Sarayardı Caddesi, Fatih Sokak, Alkan İşhanı 6/26 Acıbadem/KADIKÖY-İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

LÜTFEN DİKKAT !

  • OLAĞAN GENEL KURULUMUZDA OY KULLANACAK ÜYELERİMİZİN İLÇE SEÇİM KURULUNCA ONAYLANAN ÜYE LİSTESİ 12 MART 2018 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT: 08:00’DE İSTANBUL İNTERNET KAFECİLER ESNAF ODA MERKEZİMİZDE ASKIYA ÇIKARILMIŞ OLUP; 18 MART 2018 PAZAR GÜNÜ SAAT:17:00’DE ASKIDAN İNDİRİLECEKTİR.
  • ONAYLANAN HAZİRUN LİSTESİNE WWW.TURKIYE.GOV.TR ADRESİNDE GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI LİNKİ ALTINDA BULUNAN ESBİS MODULÜNDEN ERİŞEBİLİRSİNİZ.
  • LİSTEDE ADI OLMAYAN ÜYELER VEYA LİSTEDE ADI OLMAMASI GEREKEN ÜYELER İTİRAZLARINI 7 GÜN SÜRE İÇİNDE İLÇE SEÇİM KURULUNA YAPMALIDIR.

GÜNDEM :

 

1- Yoklama ve açılış,

2- Başkanlık Divanının teşekkülü ve Divana tutanakları imzalama yetkisinin verilmesi,

3- Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması,

4- 2014, 2015, 2016, 2017 yılları dönemine ait Yönetim Kurulu raporu, Denetim Kurulu raporu, Bilanço, gelir ve gider hesaplarının okunması, müzakeresi kabul veya reddi,

5- Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrası.

6- 2018, 2019, 2020, 2021 yılları çalışma programı ile bu program içinde yer alan eğitim teorik ve pratik kurs programları ve tahmini bütçenin okunması, görüşülmesi, kabul veya reddi.

7- Oda Başkanı, Başkan Vekili ve Denetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretleri ile Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakları yolluk ve konaklama (yurt içi ve yurt dışı harcırahların) ücretlerinin tespit edilmesi.

8- Oda’nın imkânları nispetinde öncelikle Oda’nın faaliyet alanı ile ilgili branşta olmak üzere öğrenci okutulmasına, bir evvelki yıl gayrı safi gelirin %10 unu geçmemek kaydıyla kamu yararına faaliyet gösteren kuruluşlara ve belge veya diğer kanıtlara dayandırılmak kaydıyla muhtaç durumdaki Oda üyelerine yardımda bulunulmasına karar verilmesi.

9- Birliğin muvafakati alınmak şartıyla Odanın kuruluş amacını gerçekleştirmeye yönelik gayrimenkul ve her türlü taşıt alım satımı ile gayrimenkul karşılığında ödünç para alınmasına karar verilmesi.

10- Birliğin muvafakati alınmak kaydıyla Oda üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak ve mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak amacıyla sınırlı olarak kurulmuş veya kurulacak şirketlere ve kooperatiflere iştirak etmek ve amaçlarına uygun olarak eğitim ve öğretim kurumları kurmak üzere Vakıf kurulmasına karar vermek ve bu konudaki işlemleri yürütmek üzere Yönetim Kurulunun yetkili kılınması.

11- Odamız eski yöneticileri hakkında ileri sürülen iddialarla ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Teftiş ve Rehberlik Kurumu Başkanlığı Başmüfettişi Şakir Engin YÜKSEL tarafından düzenlenen 17.08.2015 tarih ve C-248-04 sayılı inceleme raporuna istinaden T.C İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına Bakanlık tarafından tevdi edilen 100 sayfa 142 ekten ibaret raporun genel kurul üyelerinin incelenmesine açılması, olaydan zarar gören 46 üyeden ve zarar gören diğer üyelerden genel kurula katılanlardan var ise, Sayın Hazıruna iletecekleri taleplerin dinlenmesine, T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü’nün 27.08.2015 tarih ve 10117226 sayılı yazısının görüşülerek karara bağlanmasına, bu kapsamda olmak üzere Bakanlık Müfettişinin Raporunda sorumlu olduğu tespit edilen yönetim kurulu üyelerinden zimmete geçirdikleri belirtilen 35.990 TL ile lisans işlemleri konusunda faturasız satışlarla Oda’yı uğrattıkları belirtilen 56.700 TL zararın tazmin ve tahsili, ayrıca Odanın Üyesi 46 esnafın yazılımları teslim edilmeyerek Odanın ve mağdur esnafın uğradığı toplam 96.700 USD zararın tazmin ve tahsili için mağdur esnafımız ve Oda adına gerekli hukuki yollara başvurulması, dava açılması ve belirtilen zararların tahsil edilmesi konusunda yetki verilmesi.

12- 04.02.2009 tarih ve 39-4 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler, Büfeciler Esnaf ve Sanatkârlar Federasyonuna Odamızın katılımı sağlanmış ise de; meslek kodları (NACE) sınıflandırmasında yapılan değişiklik neticesinde Kahvecilik, Kıraathanecilik ile İnternet Kafe İşletmeciliği meslek dalları birbirinden ayrılmış olup, C04 "İnternet Kafe ve eğlence amaçlı oyun salonu işletmeciliği" olarak yeniden sınıflandırıldığından, 5362 Sayılı Kanun 27. Maddesi "Federasyona Kayıt" başlığı altında bulunan amir hükmün gereği ortadan kalktığı, ancak 5362 Sayılı Kanunda Federasyonlardan ayrılmaya dair hüküm bulunmadığı, bu bağlamda ilgili Federasyona katılımı sonlandırarak ayrılma konusunun genel kurulda görülerek karara bağlanması, gerektiğinde hukuki girişimlerde bulunmak için yönetim kurulana yetki verilmesi,

13- Kanser, kemik erimesi ve benzeri ağır sağlık sorunları nedeniyle oda yıllık aidatlarını ödeyemeyen üyelerin durumlarının görüşülerek karar alınması,

14- Dilek ve temenniler,

15- Başkan, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi.

Kapanış.

Haber Bülteni Aboneliği

captcha 

İletişim

map1
Adres: Osmanağa Mah. Halitağa Cad. Şemsitap Sok. No:8 D:3

34714 Kadıköy/ İST.

İstanbul
İnternet Kafecileri
Esnaf Odası Başkanlığı

  (+90) 0216 345 69 00

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.