Demokrat Eğitimciler Sendikasına Açık Mektup

İİKO olarak sendikanın sorumlularına soruyoruz. Nasıl bir araştırma yaptınız? Açıkladığınız verileri nerelerden hangi bilimsel esaslar çerçevesinde topladınız ? Biraz daha açalım. Verdiğiniz sayılar sorunlu. Nicel olarak, “ne kadar?” “ne miktarda? “ne kadar sık?” ve “ne kadar yaygın?” sorularının araştırmanızdaki cevapları ve cevapların dayandığı somut belgeleri görmek isteriz. Nitel olarakta, sayısal verilerin açıklanmasını içeren “Neden?” “Nasıl?” ve “Ne şekilde?” sorularının cevaplarını bekleriz. Bu da yetmez! Araştırmacınızın ve araştırma gurubunuzun, çalışmasında Olay ve olguların dışında, yansız ve nesnel olması, olay ve olgulara dahil, öznel perspektifi olan ve empatik olması da beklenir! Varılan sonuçları açıklama biçiminden araştırmanızda bu özelliklerin de olmadığı tespit edilebilmektedir. Dolayısıyla çakma olduğu açıkça anlaşılan çalışmanıza menfi bakışımız son derece tabiidir. Kalp bir araştırmayı nasıl var sayalım? Sendikanın basın açıklamasında verilen bilgiler, belki bir yerlerde yıllar önce söylenmiş yalan yanlış sözlere, çok önceleri yapılmış bazı araştırma sonuçlarına ve de başka kurumlarca yapılmış yeni bazı araştırmaların sonuçlarından devşirilen alıntılara dayanmaktadır. Sonuçta ortaya eklektik ve nesebi gayr-i sahih bir sözde araştırma ve açıklama çıkmıştır.

Demokrat eğitimciler yaptıkları açıklamada internet kullanımının zararlı etkileri üzerinden internetcafeleri infaz etmişlerdir. Bu mantığın varacağı sonuç şudur. Bu zararları ortadan kaldırmak için önce, internetcafeler ortadan kaldırılacak, sonra da internet kullanımı sınırlandırmaya çalışılarak olumlu veya olumsuz bütün etkileri giderilecek, yok edilecektir!!! Sağdan soldan topladıkları ipe sapa gelmez bilgileri bir basın bildirisiyle kamoyuna yayanların internet kafelerin işleyişi ve sorunları hakkında hiçbir bilgisi olmadığı açıktır. Örneğin İnternetKafelere devam eden öğrencilerin yüzde 12'si erotik sitelere girmektedir, hükmüne nasıl varılmıştır. Böyle bir şey, 4 yıl önce belki olabilirdi. Ama günümüz için asla mümkün değildir. Kafe işletmecilerini pornocu ilan eden bu anlayışı şiddetle kınıyoruz. Demokratlık iddiasındaki eğitimcilere tavsiye ediyoruz. Çocuklarınızı porno ve zararlı sitelerden korumak istiyorsanız, özellikle iyi bir intenet kafeye yollayınız. Neden mi ? Açıklayalım! Her şeyden önce kafe işletmecileri de bu memleketin örfüyle adetiyle, değerleriyle yetişmiş iyi aile reisleri veya fertleridir. Kendi çocuğumuzu bu zararlı içeriklerden nasıl koruyorsak ülkemizin çocuklarını da aynı uyanık dimağ ve bilinçle koruruz. Ayrıca yasalar da bu konularda gereken tedbirleri almış ve gelişen yeni durumlara göre almaktadır. 2007 Yılında resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” ve bu kanuna istinaden çıkarılan, internet kafelerin uyacakları kural ve nizamları düzenleyen “İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı Hakkında Yönetmelik” yasalara uymayanları çok ağır yaptırımlara muhatap kılmaktadır. Söz konusu yönetmeliğin 5., 9., 10., ve 11. maddelerini dikkatle incelemenizi tavsiye ediyoruz. İlgili yönetmeliğin 5-a ve 5-c maddesine göre faaliyette bulunan her internet kafe bağlı bulunduğu bölgede mülki idare amirliklerine müracaat etmek zorundadır. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) tarafından onaylanmış filtre yazılımının lisansını ibraz ederek “Ticari Amaçlı Toplu Kullanım Sağlayıcı İzin Belgesini” almayan işletmenin, çalışmasına izin verilmez. Ruhsatı olmayan işletmeye de bu belge asla verilmez. Dolaysıyla yasal olan hiçbir internet kafe denetimsiz değildir ve buralarda yasal olmayan sitelere girilemez. Girilirse ne olur? Kafe sahibi öyle yaptırımlarla karşılaşır ki, ya ruhsatı iptal edilir ya da iflas eder ve işi bırakmak zorunda kalır.

Evet İnternet kafeler TİB onayı ve takibi altında olan WebFiltre yazılımlarını kullanırlar. Bu yazılımların bazı önemli özellikleri mevcuttur. Mesela kara listeleri her hafta birkaç defa TİB’in sağladığı yeni yasaklı site adreslerinin yazılıma otomatik eklenmesiyle güncellenir. Mesela herhangi bir kafe filtre güncellemesini almaz ise bu TİB tarafından anında tespit edilir. Güncellemeleri yayınlandığında TİB bu güncellemeleri hangi kafelerin aldığını isim isim, adres adres bilir! Gelen denetimcinin programın güncellemelerini alıp almadığını ve gün içinde WebFiltre yazılımlarının kapatılıp kapatılmadığını kolaylıkla tespit edebilecekleri arayüzleri vardır. Bu arayüzden denetim esnasında kafede o an açık olan PC’lerde Webfiltre yazılımının çalışıp çalışmadığı da görülmektedir. Kafeci bununla birlikte kamera ve İç IP dağıtım LOG’u tutmak zorundadır. Denetimlerde eksik tespit edilen her konu için kafeciye ayrı ayrı “3.000 TL ila 15.000 TL” arasında idari para cezası uygulanır. Ayrıca internet kafeler bu ülke tarihinde başka hiçbir esnaf grubunun tabii olmadığı sıklıkta denetlenir. Dolayısı ile internet kafecilerin yasaların amir hükümlerine aykırı davranması kolay kolay mümkün değildir.

demokrat egitimci 2Demokrat Eğitimciler araştırma sonucunda Türkiye genelinde 8 bini kayıtlı 12 binin üzerinde internet kafe bulunduğunu söylemektedir? Yani 20 bin kafenin 12 bini kayıtsızmış! Nasıl tespit ettiniz? Kolayca tespiti mümkün olan bir bilgide bile, böyle bir hatayı nasıl yaptınız? Yukarıda açıkladığımız üzere TİB’den onaylanmış filtre yazılımının lisansını ibraz ederek alan işletme sayısı Telekomünikasyon İletişim Başkanı Fethi Şimşek’in açıklamasına göre 22.500’dür. Aktif olarak çalışan, yazılım sayısı ise 19.700’dür. Bu oran işletmelerin % 90’nda filtre kullanıldığını açık bir şekilde tespit etmektedir. Sistemde gözükmeyen bazı işletmeler de, yazımları kullanamadığı için değil başka sebeplerle sistemce tespit edilememektedir. Bazılarının sabit IP numaları değiştirilmiştir. İşletme sahiplerinin bundan haberi yoktur. Haberdar olanlarda bu işlemin bağlı bulundukları kaymakamlığa bildirilmesi gerektiği konusunda bilgisizdirler. Bazı işletmelerde ise kapandıkları halde kapanış muameleleri yapılmamış veya gecikmiştir. Dolayısıyla TİB teknik ve bürokratik sebeplerle bu işletmelerin lisansları kullanımını sistemde görememekte ve tespit edememektedir. Bu gibi aksaklıkları da hesap ettiğimizde Türkiye’deki kafelerin % 93-95’inin filtre kullandığı tespit edilebilir. Bu verilerden de anlaşıldığı üzere % 5-7 gibi bir oran kafe işletmecisinin filtre kullanmadan çalışabilmektedir. Bu durum sır değildir. İlgili kurumların teknik takibinden çıkartılabilmekte ve denetlenebilmektedir.

Haber Bülteni Aboneliği

captcha 

İletişim

map1
Adres: Osmanağa Mah. Halitağa Cad. Şemsitap Sok. No:8 D:3

34714 Kadıköy/ İST.

İstanbul
İnternet Kafecileri
Esnaf Odası Başkanlığı

  (+90) 0216 345 69 00

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.